Zwolnienia z lektoratu

 

  • SPNJO honoruje dokumenty potwierdzające kompetencje językowe.

  • Student jest zobowiązany przedłożyć dokument zwalniający przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego i przed zapisaniem się na lektorat.

  • Certyfikaty, na których nie ma oceny nie będą brane pod uwagę przy zaliczaniu lektoratów z języka obcego.