Harmonogram testów kwalifikacyjnych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów, którzy nie mogli przystąpić do testu w terminie wyznaczonym dla ich kierunku oraz dla studentów przeniesionych z innych uczelni odbędą się w następujących terminach:

Termin testu Zapisy
08 - 11.09.2022 29.08.2022 - 05.09.2022

 

Testy odbywają się zdalnie.

Do testu MOGĄ przystąpić:
• studenci przeniesieni z innych uczelni;
• studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;
• studenci, którzy nie podeszli do testu wraz ze swoim rokiem i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie we wrześniu 2021 i listopadzie 2021.
 
Do testu NIE MOGĄ przystąpić:
• studenci, którzy już go pisali a test jest nadal ważny (test traci ważność po 3 semestrach);
• studenci, którzy rozpoczęli już naukę w grupach.

 

Jeśli student przystąpi do testu drugi raz, to wynik drugiego testu zostanie anulowany.

  • Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO aktywny w dniach zapisów.
  • Linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz.
  • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.
  • Student ma obowiązek wypełnić test samodzielnie.
  • Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w drugim semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w kolejnym semestrze.
  • Student, który posiada dokument zwalniający z lektoratu, honorowany przez SPNJO powinien wysłać skan dokumentu do kierownika odpowiedniego zespołu językowego przed przystąpieniem do testu. Skan dokumentu przysłany po napisaniu testu nie będzie rozpatrywany. → Link do wykazu honorowanych dokumentów.