Grupy języka angielskiego

Semestr zimowy 2020/2021

Uwaga!

Zanim zaczniesz szukać swojej grupy z języka angielskiego, sprawdź, czy kierunek, na którym studiujesz, rozpoczyna lektorat w tym roku akademickim. W grupach są tylko studenci, którzy rozpoczynają lektorat w zimowym semestrze, kontynuują z zeszłego semestru, bądź zapisali się na zajęcia w terminie.

Studenci I roku, którzy pisali test 29 września 2020 również znajdą swoje nazwiska. Nie ma potrzeby zapisywania się.

Studenci lat starszych, którzy pisali test 30 września, będą na listach, jeżeli jeszcze było miejsce.

Jak odnaleźć swoją grupę?

  • Musimy wiedzieć, w jakim bloku nasz kierunek ma zajęcia lektoratowe. Podział na BLOKI poniżej. Studenci, którzy uczęszczali w poprzednim semestrze do grup w innym bloku, zazwyczaj kontynuują w tej samej grupie. Niektórzy mogli zostać również zapisani zgodnie ze swoim blokiem lecz do innej grupy.
  • Zwróć uwagę, że może zmienić się lektor, godziny lub Twoja grupa już nie istnieje, a studenci zostali dołączeni do innych grup.
  • Mamy też zmiany w blokach. Studenci geologii i inż. geologicznej znajdą się w bloku 6. Studenci ochrony środowiska niech szukają się w bloku 7, studenci matematyki odnajdą się w bloku 1.
  • Studenci, którzy nie zdążyli zapisać się na zajęcia, mogą się jeszcze zapisać u lektora, u którego w grupie są jeszcze miejsca. Zostaną dołączeni do grupy w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają studenci kierunków przydzielonych do danego bloku.
  • Szukając wolnych miejsc najlepiej jest wejść na Skrócony wykaz grup. Przedostatnia rubryka oznacza liczbę studentów już zapisanych w grupie. Jeżeli obok jest znak „X”, oznacza to, ze miejsc już nie ma. To się może zmienić. Niektórzy zapisani studenci rezygnują z zajęć. Tutaj staramy się szybko aktualizować dane. Natomiast nie jesteśmy wstanie szybko aktualizować list z numerami indeksów, więc radzę wejść na skrócony wykaz grup.
  • Studenci z MISH i MOST i MSI – proszę znaleźć grupę, której termin nie koliduje z zajęciami kierunkowymi i zapisać się bezpośrednio u lektora wybranej grupy. W razie problemów proszę skontaktować się mailowo z mgr Lidią Janotą: lidia.janota@uwr.edu.pl.
  • Informacje dotyczące terminu, lektora, i poziomu grupy są podane na początku grupy.
  • Zajęcia trwają 90 minut. Jeżeli jest inaczej, lektor wyjaśni przyczyny.
  • Studenci powtarzający i fakultatywni, którzy płacą za zajęcia, podpisują w Sekretariacie aneks do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych. Kto nie może przyjechać osobiście, proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny (e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300).
  • Opłatę należy wnieść na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb w terminie wskazanym w ANEKSIE do umowy.

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE ZDALNIE NA PLATFORMIE TEAMS

Lektor skontaktuje się z każdym swoim studentem zapisanym do grupy wysyłając mu zaproszenie do grupy na Teams.

W razie braku kontaktu proszę pisać do lektora mailowo (lub na czacie w Teams).

W razie problemów proszę kontaktować się z Sekretariatem SPNJO lub z mgr Lidią Janotą drogą mailową: lidia.janota@uwr.edu.pl.

Proszę pamiętać, ze kierownik otrzymuje bardzo dużo maili, więc nie jest w stanie odpowiedzieć natychmiast. Proszę uzbroić się w cierpliwość i poczekać.

BLOKI 2020/2021

Skrócony wykaz grup

BLOK 1

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 2

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 3

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 4

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 5

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 6

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 7

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK 8

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

BLOK X

→ WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

Powrót do góry