Studia stacjonarne - zajęcia zdalne

Języki nowożytne

Lektoraty języków nowożytnych dla studentów studiów stacjonarnych kontynuujących lektorat języka obcego w semestrze zimowym oraz dla studentów I roku I stopnia i II stopnia (→ INFORMACJA), którzy zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w semestrze 1, będą prowadzone zdalnie na platformie MS TEAMS lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w pakiecie Office 365.

Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego będą prowadzone w godzinach bloków językowych zarezerwowanych dla poszczególnych kierunków:

W przypadków języków niemieckiego i rosyjskiego mogą powstać grupy międzyblokowe, terminy będą ustalone po pierwszym spotkaniu.

Języki romańskie - lektoraty odbywają się poza blokami; godziny i dni zajęć zostaną ustalone w porozumieniu ze studentami na pierwszym spotkaniu.

Szczegółowe listy grup są umieszczone na stronie SPNJO (→ WYKAZ GRUP – STUDIA STACJONARNE).

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 studentom studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantom przysługuje jednorazowo dodatkowy limit bezpłatnych 60 godzin dydaktycznych na fakultatywną, ponadprogramową naukę języka obcego innego niż język angielski na dowolnym poziomie.

Zapraszamy do ich wykorzystania!

Język łaciński

Lektoraty języka łacińskiego w semestrze zimowym 2020/2021 będą się odbywały w formie hybrydowej lub zdalnej w zależności od kierunku według harmonogramów zajęć wywieszonych w poszczególnych instytutach. Tam też (lub na stronie danego instytutu) proszę szukać ogłoszeń o pierwszych zajęciach.

Na łacinę nie ma zapisów on-line.

Lektoraty - studia stacjonarne