Studia niestacjonarne - zajęcia zdalne

Lektoraty z wszystkich języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały zdalnie.

Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych będą się odbywały według harmonogramów zjazdów i w godzinach ustalonych z poszczególnymi instytutami.

Szczegółowe listy grup zostaną umieszczone na stronie SPNJO (→ WYKAZ GRUP – STUDIA NIESTACJONARNE) w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

Lektoraty - studia niestacjonarne