Wykaz grup - semestr zimowy 2020/2021

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

LEKTORATY JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH na kierunkach STACJONARNYCH

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego będą prowadzone w godzinach bloków językowych zarezerwowanych dla poszczególnych kierunków:

W przypadków języków niemieckiego i rosyjskiego mogą powstać grupy międzyblokowe, terminy będą ustalone po pierwszym spotkaniu.

Języki romańskie - lektoraty odbywają się poza blokami; godziny i dni zajęć zostaną ustalone w porozumieniu ze studentami na pierwszym spotkaniu.

Wykaz grup

Język angielski → INFORMACJA i Wykaz bloków
Język francuski → GRUPY
Język hiszpański → GRUPY
Język niemiecki GRUPY
Język rosyjski GRUPY
Język włoski → GRUPY

LEKTORATY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Lektoraty języka łacińskiego w semestrze zimowym 2020/2021 będą się odbywały w formie hybrydowej lub zdalnej w zależności od kierunku według harmonogramów zajęć wywieszonych w poszczególnych instytutach. Tam też (lub na stronie danego instytutu) proszę szukać ogłoszeń o pierwszych zajęciach.

Na łacinę nie ma zapisów on-line.