Misją Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego jest kształtowanie kompetencji językowych i osobowych studentów naszej Uczelni oraz osób pochodzących spoza środowiska akademickiego. Kładąc szczególny nacisk na praktyczne umiejętności w komunikacji interpersonalnej przygotowujemy naszych słuchaczy do mobilności oraz sprawnego funkcjonowania w międzynarodowym obszarze edukacyjnym i zawodowym. Świadomi zmian zachodzących we współczesnym świecie dokładamy starań, aby zwiększać efektywność naszej pracy i jak najlepiej spełniać oczekiwania wszystkich słuchaczy.