W czasie przerwy semestralnej zaświadczenia NIE będą wydawane w terminie od 18 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022.

Procedura wydawania zaświadczeń o ukończonym lektoracie w SPNJO UWr

  1. Zaświadczenie o ukończonym lektoracie wydaje się studentom i absolwentom UWr na podstawie informacji podanych w formularzu.
  2. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w okresie 5 lat od ukończenia lektoratu.
  3. Zaświadczenie będzie gotowe do odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
  4. Zaświadczenia nieodebrane do końca semestru ulegają kasacji.
  5. W celu uzyskania zaświadczenia proszę wypełnić formularz

W razie pytań proszę się kontaktować pod adresem: zaswiadczenia.spnjo@uwr.edu.pl