Procedura wydawania zaświadczeń o ukończonym lektoracie w SPNJO UWr

 1. Zaświadczenie o ukończonym lektoracie wydaje się studentom i absolwentom UWr na podstawie wysłanej drogą mailową na adres zaswiadczenia.spnjo@uwr.edu.pl prośby o wydanie potwierdzenia zdania egzaminu.
 2. Należy podać wszystkie wymagane dane – patrz punkt 6.
 3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w okresie 5 lat od ukończenia lektoratu.
 4. Zaświadczenie będzie gotowe do odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Zaświadczenia nieodebrane do końca semestru ulegają kasacji.
 6. Należy podać imię i nazwisko  oraz następujące dane:

a) studenci – Studenci mają obowiązek komunikowania się poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. Nie odpowiadamy na maile wysyłane z prywatnych adresów

 • kierunek i rok studiów,
 • numer albumu
 • tryb studiów stacjonarne/ niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne)
 • studia I czy II stopnia / jednolite magisterskie

b) absolwenci

 • I, II stopnia, jednolite magisterskie
 • czy posiada tytuł magistra/doktora,
 • kierunek,
 • numer albumu,

c) kandydaci do kolegium doktorskiego szkoły doktorskiej UWr

 • czy posiada tytuł magistra
 • nazwa kolegium doktorskiego w ramach szkoły Doktorskiej UWr

d) doktoranci w Szkole Doktorskiej

 • nazwa kolegium doktorskiego

e) cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie np. czy do CV, czy dla komisji rekrutacyjnej, dla jakiej jednostki, czy dołączenie do dokumentów aplikacyjnych

f) zaświadczenie w języku polskim czy angielskim,

g) odbiór osobisty czy wysłanie skanu.